خسارت

همه چیز در باره بیمه و انواع آن

بیمه زلزله چیست؟

۳۱ بازديد

بهترین بیمه زلزله، نحوه محاسبه و شرایط بیمه زلزله منازل

ایران یکی از کشورهای زلزله‌خیز جهان می‌باشد و با توجه به افزایش زلزله‌های بزرگی که در چند سال اخیر در ایران رخ داده است می‌توان به اهمیت خرید پوشش زلزله در بیمه آتش سوزی پی برد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بیمه ازکی، رودبار، طبس، بم و کرمانشاه نمونه‌هایی از زلزله‌های بزرگی هستند که خسارت‌های بسیار زیادی در پی داشته‌اند و باعث نگرانی افرادی شده و آن‌ها را، ترغیب به خرید بیمه زلزله کرده است، به همین دلیل، این روزها متقاضیان خرید پوشش زلزله بیش از قبل می‌باشند.